Wspólnota Klasztoru

Wspólnota klasztoru św. Bernardyna ze Sieny

 • o. Barnaba Olszewski – gwardian klasztoru, kustosz sanktuarium św. Szymona, spowiednik, kaznodzieja
 •     o. Jonasz Podsiadło – wikary klasztoru, spowiednik, kaznodzieja, asystent FZŚ
 •     o. Wenancjusz Stasiuk – ekonom klasztoru, dyrektor wydawnictwa Calvarianum, administrator strony internetowej Wydawnictwa Calvarianum, spowiednik, kaznodzieja
 •     o. Andrzej Pabin – spowiednik, kaznodzieja
 •     br. Stanisław Augustyn – prowincjalny introligator
 •     o. Władysław Waśko – dyrektor Archiwum Prowincji, członek Komisji Archiwalno-Bibliotecznej, spowiednik, kaznodzieja
 •     br. Jacek Szymczyk – zakrystian II
 •     o. Romuald Kośla – prof. UPJP2, prof. WSD, dyr. Ośrodka Studiów Franciszkańskich, członek rady wydawnictwa „Calvarianum”, cenzor książek, spowiednik, kaznodzieja
 •     o. Nazariusz Popielarski – Dyrektor Biblioteki Prowincji, kustosz sanktuarium i rektor kościoła św. Józefa, kapelan sióstr bernardynek, spowiednik, kaznodzieja
 •     br. Szymon Łopata – zakrystian I
 •     o. Malachiasz Makuch – rekonwalescent
 •     br. Archanioł Surowiec – furtian
 •     o. Krystyn Mroczka – spowiednik, kaznodzieja, przewodniczący Komisji ds. budowy Pustelni
 •     o. Tytus Fułat – sędzia Sądu Metropolitalnego w Krakowie, delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży, wicepostulator, prof. WSD, asystent kościelny sióstr bernardynek, asystent sióstr urszulanek, spowiednik, kaznodzieja
 •     o. Ignacy Tuleja – spowiednik, kaznodzieja
 •     o. Aleksander Sitnik – prof. WSD, sekretarz wicepostulatury, cenzor książek, spowiednik, kaznodzieja, asystent FZŚ (Mogilany i Siepraw)
 •     o. Fulbert Fulbertowski – spowiednik, kaznodzieja
 •     o. Arkadiusz Belcik – doktorant UPJP2, prof. WSD, spowiednik, kaznodzieja

SPIS TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH
KLASZTORU OO. BERNARDYNÓW
W KRAKOWIE

Gwardian – Przełożony Klasztoru – O. Barnaba    31
Wikary      – O. Jonasz    38
Ekonom    – 503 349 249    - O. Wenancjusz    35
    
Archiwum Prowincji    51
Biblioteka Prowincji    69
Chór organowy    77
Ekonomat klasztoru    75
Sala FZŚ        65
Salka rekreacyjna    64
Wyd. Calvarianum    73
Zakrystia    66


O. Aleksander    37
O. Andrzej    32
O. Archanioł    76
O. Arkadiusz    67
O. Fulbert    72
O. Ignacy    43
O. Józef Kot    41
O. Krystyn    36
O. Malachiasz    40
O. Nazariusz    34
O. Romuald    63
O. Tytus    49
O. Władysław   
Br. Archanioł    59
Br. Jacek    47
Br. Stanisław    53
Br. Szymon    54
 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 31-069 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50