Otwarcie trumienki bł. Szymona z Lipnicy

W dniu 23 kwietnia 2007 r. specjalna komisja mianowana przez Ks. Kard. Stanisława Dziwisza na prośbę Prowincjała OO. Bernardynów, dokonała otwarcia sarkofagu, w którym znajduje się trumienka z relikwiami bł. Szymona z Lipnicy. Sarkofag znajduje się w kaplicy bł. Szymona usytuowanej w nawie bocznej kościoła OO. Bernardynów przy ul. Bernardyńskiej w Krakowie. Komisja pracowała pod przewodnictwem Ks. Prof. Stefana Ryłko CRL.
Otwarcie sarkofagu poprzedziło uroczyste nabożeństwo ku czci Błogosławionego, pod przewodnictwem Gwardiana Klasztoru O. Fidelisa Maciołka z udziałem wspólnoty klasztoru krakowskiego i Ks. Dziekana Zbigniewa Krasa ? Proboszcza z Lipnicy Murowanej. Byli także obecni; Prowincjał z Poznania O. Adrian Buchcik i Prowincjał z Wrocławia O. Wacław Chomik. Celem komisji było stwierdzenie autentyczności relikwii oraz pobranie stosownych cząstek, które zostaną umieszczone w odpowiednich kapsułkach i będą przekazywane do kościołów i parafii, które poproszą o relikwie św. Szymona Lipnicy.

o. Czesław Gniecki OFM

 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 31-069 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50