OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 25 NIEDZIELA ZWYKŁA - 20 września 2020

1. W liturgii Kościoła będziemy obchodzić: - w poniedziałek - święto Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty; - w środę - wspomnienie O. Pio, kapłana; - w piątek - wspomnienie Bł. Władysława z Gielniowa, kapłana naszej Prowincji zakonnej OO. Bernardynów, patrona Warszawy. 2. Dzisiaj po Mszach świętych kwestuje Sekcja Charytatywna z Parafii Wszystkich Świętych. Zebrane ofiary zostaną przekazane na pomoc dla ludzi potrzebujących z ubogich rodzin. Za każdy gest dobroci składamy serdeczne Bóg zapłać. Na nowy tydzień życzymy wielu łask Bożych, opieki Matki Najświętszej i Św. Szymona z Lipnicy. Niech Pan Was strzeże i obdarzy swym pokojem.
 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 31-069 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50