Kontynuacja konserwacji unikatowych inkunabułów z biblioteki Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie

Kontynuacja konserwacji unikatowych inkunabułów z biblioteki Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie Prowincja OO. Bernardynów od 2014 roku prowadzi konserwację najcenniejszych inkunabułów ze swoich zbiorów. Prace są dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2020 zdecydowano się na objęcie ochroną konserwatorską jednego dzieła w różnych wydaniach - to „Quadragesimale” Jana Gritscha. Dzieło było bardzo popularne w swojej epoce. Tylko w ostatnim ćwierćwieczu XV w. miało aż 18 wydań. Jednak ze względu na popularność i „użytkowość” księgi, która przez wieki służyła jako podręcznik kaznodziejski, wszystkie egzemplarze, które dotrwały do naszych czasów, są w bardzo złym stanie. W zbiorach krakowskiej Biblioteki Prowincji oo. Bernardynów przetrwało sześć XV-wiecznych egzemplarzy omawianego dzieła z różnych wydań. W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie konserwacji trzech spośród nich. Konserwacja powstrzyma postępującą degradację zabytków oraz pozwoli na ich prezentację. Podsumowaniem projektu będzie doroczny pokaz efektów konserwacji, zaplanowany na początek grudnia w czytelni centralnej biblioteki Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


Galeria: 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 31-069 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50