Sakrament pokuty i pojednania w Wielkim Tygodniu 2019 roku w kościele Bernardynów

Sakrament pokuty i pojednania w Wielkim Tygodniu 2019 roku   w kościele Bernardynów

 Sakrament pokuty i pojednania w Wielkim Tygodniu 2019 roku
  w kościele Bernardynów

 

Wielki Poniedziałek:      6.00 – 10.00;  16.30 – 19.30;

Wielki Wtorek:             6.00 – 10.00;  16.30 – 19.30;

Wielka Środa:              6.00 – 10.00;  16.30 – 19.30;

WIELKI CZWARTEK:     6.00 – 18.00

WIELKI PIĄTEK:           6.00 – 18.00

WIELKA SOBOTA:         6.00 – 18.00

Informacje dodatkowe

Ojcowie będą spowiadać w konfesjonałach znajdujących się w nawie bocznej  św. Anny po lewej stronie od wejścia.

Osoby słabiej słyszące zapraszamy do konfesjonału zamkniętego znajdującego się w nawie bocznej  św. Anny po lewej stronie przy wejściu na chór organowy

 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 31-069 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50