Wspólnota Klasztoru

1. O. Jarosław Kania - prowincjał

2. O. Józef Kachel - wikariusz prowincji , dyrektor Archiwum Prowincji

3. O. Fidelis Maciołek - gwardian

4. O. Jonasz Podsiadło - wikary klasztoru

5. O. Maciej Fryzowicz - ekonom klasztoru

6. O. Kazimierz Żuchowski - spowiednik i kaznodzieja, emerytowany profesor WSD

7. O. Andrzej Pabin - dyrektor Biblioteki Prowincji

8.
O. Wiesław Murawiec - wicepostulator, emerytowany profesor WSD

9.
O. Walerian Chromy - spowiednik, kaznodzieja

10. Br. Stanisław Augustyn - introligator

11. Br. Jacek Szymczyk - zakrystian

12. Br. Jan Wiśniowski

13. O. Gerwazy Podworski - prowincjalny moderator ewangelizacji misyjnej

14. O. Romuald Kośla - profesor WSD, wykładowca UPJPII

15. Br. Archanioł Surowiec - furtian

16. O. Kolumban Syty - sekretarz prowincji

17. O. Wenancjusz Stasiuk - definitor, ekonom prowincji, kustosz diecezjalnego Snktuarium i rektor kościoła św. Józefa, kapelan ss. bernardynek, dyrektor wydawnictwa Calvarianum, dyrektor Domu Św. Szymona

18. O. Aleksander Sitnik - profesor WSD, współpracownik Archiwum i Wicepostulatury

19. O. Fulbert Fulbertowski - spowiednik, kaznodzieja

20.
Br. Zacheusz Rąpała - pracownik Kurii Prowincjalnej

21. O. Kordian Tarchała - doktorant UPJPII

22. Br. Jan Chryzostom Świrk - furtian

 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 30-960 Kraków; e-mail: krakow@bernardyni.ofm.pl tel: 012 422 16 50