Wspólnota Klasztoru

1. O. Jarosław Kania - prowincjał

2. O. Józef Kachel - wikariusz prowincji , dyrektor Archiwum Prowincji

3. O. Fidelis Maciołek - gwardian

4. O. Jonasz Podsiadło - wikary klasztoru

5. O. Maciej Fryzowicz - ekonom klasztoru

6. O. Kazimierz Żuchowski - spowiednik i kaznodzieja, emerytowany profesor WSD

7. O. Andrzej Pabin - dyrektor Biblioteki Prowincji

8.
O. Wiesław Murawiec - wicepostulator, emerytowany profesor WSD

9.
O. Walerian Chromy - spowiednik, kaznodzieja

10. Br. Stanisław Augustyn - introligator

11. Br. Jacek Szymczyk - zakrystian

12. O. Gerwazy Podworski - Prowincjalny Moderator Ewangelizacji Misyjnej, Koordynator " Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Srodowiska", współpracownik Komisariatu Ziemi Świętj

13. O. Romuald Kośla - profesor WSD, wykładowca UPJPII

14. Br. Archanioł Surowiec - furtian

15. O. Kolumban Syty - sekretarz prowincji

16. O. Wenancjusz Stasiuk - definitor, ekonom prowincji, kustosz diecezjalnego Snktuarium i rektor kościoła św. Józefa, kapelan ss. bernardynek, dyrektor wydawnictwa Calvarianum, dyrektor Domu Św. Szymona

17. O. Aleksander Sitnik - profesor WSD, współpracownik Archiwum i Wicepostulatury

18. O. Fulbert Fulbertowski - spowiednik, kaznodzieja

19.
Br. Zacheusz Rąpała - pracownik Kurii Prowincjalnej

20. O. Kordian Tarchała - doktorant UPJPII

21. Br. Jan Chryzostom Świrk - furtian

 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 30-960 Kraków; e-mail: krakow@bernardyni.ofm.pl tel: 012 422 16 50