Wsparcie finansowe Klasztoru


Informacja dla osób pragnących wesprzeć finansowo Sanktuarium św. Szymona
z Lipnicy i Klasztor Ojców Bernardynów w Krakowie.

Klasztor OO. Bernardynów
Ul. Bernardyńska 2
31-069 Kraków


Numer rachunku bankowego:
Bank Pekao
44 1240 4650 1111 0000 5160 0075

W tytule przelewu prosimy napisać:
- na cele kultu religijnego
- taca
- na ogrzewanie i remonty kościoła i klasztoru
- chleb św. Antoniego dla ubogich
- na kwiaty do kościoła

Bardzo serdecznie dziękujemy za złożone ofiary. Bóg zapłać!
Wszystkich ofiarodawców i darczyńców polecamy Bożemu Miłosierdziu i
orędownictwu św. Szymona z Lipnicy!
 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 31-069 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50