Odnowione ołtarze i dwie nawy boczne w kosciele OO. Bernardynów na Stradomiu

Odnowione ołtarze i dwie nawy boczne w kosciele OO. Bernardynów na Stradomiu

5 grudnia 2012 r. Komisja Konserwatorska odebrała prace odnowionych ołtarzy i ścian w obu nawach bocznych. 
Serdeczne podziękowania kierujemy do Wszystkich naszych Dobrodziejów, Sponsorów oraz tych Wszystkich którzy nawet przez najdrobniejszą ofiarę przyczynili się do prowadzenia tych prac.
Gorące i szczególne podziękowania kierujemy do:
 Państwa Henryka i Janiny Konopka właścicieli Firmy,,Conhpol,, ze Stanisławia Dolnego k/ Kalwarii Zebrzydowskiej którzy w latach 2011- 2012 sponsorowali konserwację OŁTARZA BŁ. JANA PAWŁA II I ŚW. JANA CHRZCICIELA;
 
OŁTARZ ,, GRUPA UKRZYŻOWANIA,,
XVII -wieczny ołtarz przedstawia Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Matkę Bolesną i św. Jana Apostoła. Konserwacja ołtarza współfinansowana była w roku 2012 ze środków Gminy Miejskiej Kraków;
OŁTARZ ŚW. ANTONIEGO Z PADWY - XVII - wieczny obraz św. Antoniego Cudotwórcy z Padwy namalowany przez o. Franciszka Lekszyckiego - bernardyna, sponsorowany był w latach 2010 - 2012 przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o w Tarnowie ;
OŁTARZ PANA JEZUSA ,, ECCE HOMO,, - ołtarz z obrazem głowy Chrystusa w cierniowej koronie ,,Ecce Homo,, z ok. 1665r. Konserwację ołtarza sponsorował w latach 2011 - 2012  EuRoPol GAZ S.A Warszawa;
OŁTARZ BŁ. ANASTAZEGO PANKIEWICZA - Bł. o. Anastazy Jakub Pankiewicz, bernardyn, beatyfikowany w roku 1999 przez Papieża Jana  Pawła II w grupie 108 Męczenników II wojny światowej. W latach 1919 - 1930 był gwardianem klasztoru OO. Bernardynów w Krakowie. Konserwację ołtarza sponsorował w latach 2011 - 2012 GAZ - SYSTEM Warszawa. 
Galeria:
 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 31-069 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50