Renowacja Prezbiterium kościoła oo. Bernardynów

Renowacja Prezbiterium kościoła oo. Bernardynów
Jesteśmy w takcie kolejnego remontu wewnątrz kościoła. Od lipca br. trwa konserwacja prospektu ołtarzowego w głównej nawie kościoła. Przewidziany czas ukończenia remontu jest na czerwiec 2008 r. Głównym dobroczyńcą, sponsorującym konserwację Prezbiterium ołtarzowego jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG).

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przeznaczyło 500.000 zł z budżetu sponsoringowego na renowację ołtarza w kościele pw. Św. Bernardyna ze Sieny. Kościół i klasztor powstał w 1453 roku dzięki fundacji biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego i dzięki poparciu króla Kazimierza Jagiellończyka. Obiekt znajduje się na szlaku krakowskich świętych i błogosławionych oraz na szlaku papieskim Jana Pawła II. Co roku kościół i klasztor odwiedza ponad 200 000 turystów i wiernych.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) jest największą spółką w Polsce zapewniającą dostawy gazu ziemnego do firm oraz klientów indywidualnych. Posiada wiodąca pozycję w takich obszarach sektora gazowego w kraju jak handel, dystrybucja, poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz magazynowanie i przetwarzanie gazu ziemnego.

Jako jedna z największych polskich firm oraz lider w polskiej branży energetycznej, PGNiG – odpowiedzialny partner w biznesie, angażuje się w inicjatywy mające na celu wspieranie polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 30-960 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50