OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ – 14.04.2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ – 14.04.2019

       1.    Przed nami najważniejsze dni w Roku Liturgicznym. Zachęcamy do modlitwy i wyciszenia się na ten święty czas, a zwłaszcza podczas trzech dni Triduum Paschalnego.

 

       2.    Dzisiaj rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. Prowadzi je O. Tytus Fułat. Nauki rekolekcyjne w Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i w Wielką Środę będą głoszone na Mszach św. o g. 9.00 i 18.30. W Wielką Środę o g. 9.00 Msza św. dla chorych
i starszych z Sakramentem Namaszczenia Chorych. W Wielki Poniedziałek, Wtorek
i Środę przed Mszą św. o g. 9.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego a przed Mszą św. wieczorną o g. 18.00 Droga Krzyżowa. Zakończenie rekolekcji Mszą św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o g. 18.30. Program rekolekcji, Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego podany jest na tablicy przed kościołem oraz na stronie internetowej klasztoru.

 

3.    Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne. Gorzkie Żale dzisiaj o g. 17.15. Droga Krzyżowa w poniedziałek, wtorek i środę  o g. 18.00.

 

4.      W Wielki Czwartek Msza św. Krzyżma w Łagiewnikach o g. 10.00.

 

5.    Od czwartkowego wieczoru rozpoczyna się obchód Triduum Paschalnego. Zapraszamy na Mszę Wieczerzy Pańskiej – pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa o g. 18:30, a następnie na adoracyjne czuwanie z Panem Jezusem w Ciemnicy.

 

6.    W Wielki Piątek – w dzień męki i śmierci Zbawiciela na krzyżu – o g. 7:00 wznawiamy adorację. O g. 17:45 Droga Krzyżowa i rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego, a o g. 18:30 będziemy sprawowali Liturgię Męki Pańskiej z uczczeniem krzyża i Komunią św. Po jej zakończeniu, zgodnie ze staropolską tradycją, będziemy czuwać przy Grobie Pańskim.

 

7.    W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych i post ścisły. Zachęcamy do zachowania wstrzemięźliwości także w Wielką Sobotę.

 

8.    W Wielką Sobotę wznowienie adoracji o g. 7:00. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny od 9:00 do 17:00 co pół godziny. Przynosząc do pobłogosławienia pokarmy na stół wielkanocny, pamiętajmy, aby choć na chwilę zatrzymać się przy Grobie Pańskim i podziękować Panu Jezusowi za dzieło naszego odkupienia.

 

9.    Liturgię Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego, centralną uroczystość roku kościelnego rozpoczniemy o g. 18.30. od poświęcenia ognia i zapalenia świecy paschalnej na placu przed kościołem. Podczas liturgii odnowimy przyrzeczenia chrzcielne i z radością ogłosimy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Triduum Paschalne trwa do niedzielnego wieczoru.

 

10. W przyszłą Niedzielę Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta Msza św. z procesją rezurekcyjną o g. 6.30. To największe święto w roku liturgicznym.

 

 

11. Tylko z oczyszczonym sercem można w pełni przeżywać pamiątkę zbawczych tajemnic: męki, śmierci i  zmartwychwstania Chrystusa. Wszystkich, którzy jeszcze nie przystąpili do spowiedzi, zachęcamy, by uczynili to przed Triduum Paschalnym.

 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 31-069 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50