OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 10 marca 2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE I  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  –  10 marca 2019

      1.    Zachęcamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych:

- w piątki – o g. 18.00 – Droga Krzyżowa;

- w niedziele – o g. 17.45 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.

Na zakończenie nabożeństw – uczczenie relikwii Krzyża Świętego.

 

2.  Dzisiaj przed kościołem, w ramach akcji „Pola Nadziei”, do puszek są zbierane     datki na rzecz Hospicjum św. Łazarza.

 

3.  Za tydzień, niedziela misyjna „Ad Gentes”. Po Mszach św. zbiórka do puszek na dzieła misyjne.

 

4.  W kinach jest wyświetlany film pt. „Największy dar”, poruszający problem pojednania i przebaczenia w sytuacjach po ludzku wręcz nieprawdopodobnych, a niosący wiele wzruszeń z dużą porcją humoru. Zachęcamy do jego obejrzenia.

 

Niech święty czas Wielkiego Postu pomaga nam przywrócić właściwe miejsce samemu Bogu w naszym sposobie myślenia i postępowania.

 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 31-069 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50