OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 luty 2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  VII  NIEDZIELA  ZWYKŁA   –  24 luty 2019

1. W tym tygodniu przypadają dni odnowy religijnej - I Piątek
i I Sobota miesiąca. Zachęcamy do skorzystania z Sakramentu pokuty
i przyjęcia Komunii świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

2. W piątek przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Z okazji tego Dnia w Katedrze na Wawelu zostanie odprawiona Uroczysta Msza św. w najbliższą niedzielę 3 marca
o g. 10.00. Po zakończeniu uroczystej liturgii nastąpi przemarsz ulicami Krakowa do Parku im. dra Henryka Jordana.

 

3. Dziękujemy za ofiary zebrane na tacę tydzień temu w wysokości 3250 zł. Zostaną one przeznaczone na zapłacenie wykonanych prac
w wirydarzu. Bóg zapłać. W duchu wdzięczności naszym Przyjaciołom
i Dobroczyńcom w każdą niedzielę o g. 11.00 odprawiamy Mszę św.
w ich intencjach i ich rodzin. 

 

Niech czas tegorocznego karnawału będzie okazją do wielkiej wdzięczności względem Pana Boga za dary Jego miłości

oraz pomoże nam uporządkować relacje z bliźnimi
w duchu prawdy, przebaczenia i miłości miłosiernej.

 

 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 31-069 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50