OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO niedziela - 6 stycznia 2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO niedziela  -  6 stycznia 2019

1. Dzisiaj z racji I-szej niedzieli miesiąca –  po każdej Mszy świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu,  a o g. 18.00 – Adoracja i Procesja Eucharystyczna.

 

2.   Zgodnie z dawnym zwyczajem zabierzmy ze sobą pobłogosławioną kredę, aby oznaczyć drzwi naszych domów na znak przyjęcia Wcielonego Syna Bożego. Woń kadzidła niech napełni nasze mieszkania na znak, że wszystko w naszym życiu pragniemy czynić na większą chwałę Bożą.

 

3.   Uroczystość Objawienia Pańskiego to także Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Prośmy Ducha Świętego, by Jego łaska wzbudzała pragnienia pójścia drogą powołania misyjnego oraz umocniła nas w wytrwałej modlitwie o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie przygotowuje w tym roku do wyjazdu na misje, łącznie 10 osób: 3 z nich to kapłani diecezjalni, 1 kapłan zakonny,
1 brat zakonny, 4 siostry zakonne i 1 osoba świecka.
Cieszy nas, że 2004 misjonarzy i misjonarek z Polski posługuje w 99 krajach misyjnych. Są obecni w dalekiej Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w Afryce i Azji, a nawet Oceanii i na zimnej Alasce. W ich imieniu dziękujemy Wam wszystkim, którzy wspomagacie misje duchowo poprzez modlitwę i cierpienie w intencji misji oraz materialnie – swymi darami serca.

 

4.   W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Święto Chrztu Pańskiego, które zakończy w liturgii okres Bożego Narodzenia. Tradycyjnie przedłuża się czas śpiewania kolęd i świątecznego wystroju do dnia 2 lutego.

 

5.    (Na Mszach od 7.00 – 12.00) Dzisiaj, jak w każdą niedzielę, o g. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego z odczytaniem Wypominków rocznych. Zachęcamy do wspólnej modlitwy za naszych Zmarłych.

 

Niech światło Ewangelii oraz moc sakramentów świętych pomagają nam duchowo wzrastać w blasku Bożej Miłości.

 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 30-960 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50