OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 8 lipca 2018

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE XIV NIEDZIELA ZWYKŁA  -  8 lipca 2018

1. Dzisiaj przypada święto franciszkanina i bernardyna, św. Jana z Dukli, kapłana bernardyńskiej Prowincji zakonnej. Zaraz po święceniach kapłańskich otrzymał urząd kaznodziei. Był wielokrotnie gwardianem oraz kustoszem, liczącej 
7 klasztorów, kustodii ruskiej z ośrodkiem we Lwowie w kościele św. Krzyża. Jan z Dukli jest jednym z wielu świętych i błogosławionych, którzy wyrośli na ziemi polskiej w ciągu XIV i XV stulecia. Byli oni wszyscy związani z królewskim Krakowem. Przyciągał ich krakowski Wydział Teologiczny, powstały za sprawą królowej Jadwigi przy końcu XIV wieku. Ożywiali to miasto uniwersyteckie tchnieniem swojej młodości i swojej świętości,
a stąd wędrowali na wschód. Przede wszystkim drogi ich wiodły do Lwowa, tak jak Jana
z Dukli, którego większa część życia upłynęła w tym wielkim mieście i ośrodku złączonym
z Polską bardzo bliskimi więzami zwłaszcza od czasów Kazimierza Wielkiego. Św. Jan
z Dukli jest patronem Polski i Litwy, miasta Lwowa i całej lwowskiej ziemi a także archidiecezji przemyskiej. To jeden z wielu autentycznych świadków Chrystusa, ludzi, którzy w pełni zawierzyli Panu Bogu i poświęcili swoje życie dla głoszenia Ewangelii. Św. Jan Paweł II wołał w Krośnie 10 czerwca 1997 r. podczas kanonizacji Jana z Dukli. „Idźcie ich śladami! Wpatrujcie się w ich życie! Naśladujcie ich czyny, «aby świat widział wasze dobre uczynki i chwalił Boga, który jest w niebie» (por. Mt 5, 16). Niech ta wiara, jaką św. Jan zasiał w sercach waszych praojców, rozrośnie się w drzewo świętości i niech «przynosi owoc obfity, i niech owoc ten trwa» (por. J 15,5).”

   2. W liturgii Kościoła i Zakonu św. Franciszka będziemy obchodzić: 

    - w poniedziałek wspomnienie świętych męczenników Mikołaja, Willada i Towarzyszy;

    - we wtorek wspomnienie św. Weroniki Giuliani, dziewicy;

    - w środę święto św. Benedykta, opata, patrona Europy;

    - w czwartek wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika;

    - w piątek wspomnienie świętych Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników;

- a w niedzielę, święto św. Bonawentury, biskupa i Doktora Kościoła, franciszkanina.  

3.     Wszystkim wybierającym się na zasłużony urlop a także odpoczywającym
i pracującym, oraz gościom życzymy błogosławionego tygodnia i obfitych Bożych darów oraz opieki Matki Najświętszej, św. Szymona z Lipnicy i św. Jana z Dukli.

Niech Pan obdarzy Was pokojem!

 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 31-069 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50