OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ – 25.03.2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ – 25.03.2018


1.  Przed nami najważniejsze dni w Roku Liturgicznym. Zachęcamy do modlitwy
i wyciszenia się na ten święty czas, a zwłaszcza podczas trzech dni Triduum Paschalnego. Wszyscy powinniśmy mobilizować się do udziału w liturgii w tym czasie.
2.  Zapewne pomogą nam w tym Rekolekcje Wielkopostne, które dzisiaj w naszym kościele rozpoczynamy. Prowadzi je nasz Współbrat O. Azariasz Hess. Dzisiaj nauki rekolekcyjne są głoszone na wszystkich Mszach św. Zaś w Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i w Wielką Środę na Mszach św. o g. 9.00 i 18.30. W Wielką Środę o g. 9.00 Msza św. dla chorych i starszych z Sakramentem Namaszczenia Chorych. W Wielki Poniedziałek, Wtorek
i Środę przed Mszą św. o g. 9.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego a przed Mszą św. wieczorną o g. 18.00 Droga Krzyżowa. Zakończenie rekolekcji Mszą św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o g. 18.30. Program rekolekcji, Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego podany jest na tablicy przed kościołem oraz na stronie internetowej klasztoru. Zapraszamy
do licznego udziału.
3.  Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne. Gorzkie Żale dzisiaj o godz. 17.45. Droga Krzyżowa w poniedziałek, wtorek i środę  o godz. 18.00.
4.  W Wielki Czwartek 29 marca Msza św. Krzyżma w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia o g. 10.00.
5.  Od czwartkowego wieczoru rozpoczyna się obchód Triduum Paschalnego. Zapraszamy na Mszę Wieczerzy Pańskiej – pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa o g. 18:30, a następnie na adoracyjne czuwanie z Panem Jezusem
w Ciemnicy do g. 22:00.
6.  W Wielki Piątek – w dzień męki i śmierci Zbawiciela na krzyżu – o g. 7:00 wznawiamy adorację. O g. 17:45 Droga krzyżowa i rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego,
a o g. 18:30 będziemy sprawowali Liturgię Męki Pańskiej z uczczeniem krzyża i Komunią św. Po jej zakończeniu, zgodnie ze staropolską tradycją, będziemy czuwać przy Grobie Pańskim do g. 22.00.
7.  W Wielką Sobotę wznowienie adoracji o godz. 7:00. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny od 9:00 do 17:00 co pół godziny. Przynosząc do pobłogosławienia pokarmy na stół wielkanocny, pamiętajmy, aby choć na chwilę zatrzymać się przy Grobie Pańskim
i podziękować Panu Jezusowi za dzieło naszego odkupienia.
8.  Liturgię Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego, centralną uroczystość roku kościelnego rozpoczniemy o g. 18.30. od poświęcenia ognia i zapalenia świecy paschalnej na placu przed kościołem. Podczas liturgii odnowimy przyrzeczenia chrzcielne i z radością ogłosimy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Triduum Paschalne trwa do niedzielnego wieczoru.
9.  W przyszłą Niedzielę Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta Msza św.
z procesją rezurekcyjną o g. 6.30. To największe święto w roku liturgicznym.
10.  W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych i post ścisły. Zachęcamy do zachowania wstrzemięźliwości także w Wielką Sobotę.
11.  Tylko z oczyszczonym sercem można w pełni przeżywać pamiątkę zbawczych tajemnic: męki, śmierci i  zmartwychwstania Chrystusa. Wszystkich, którzy jeszcze nie przystąpili do spowiedzi, zachęcamy, by uczynili to przed Triduum Paschalnym.
12.  W tym roku ze względu na Wielki Tydzień uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia został przeniesiony na 9 kwietnia.
13.  Wszystkim, którzy święta spędzą poza Krakowem, już teraz składamy życzenia błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pana.

 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 30-960 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50