Sakrament pokuty i pojednania

Sakrament pokuty i pojednania

 Sakrament pokuty i pojednania w Wielkim Tygodniu 2018 roku
  w kościele Bernardynów

 

Wielki Poniedziałek:             6.00 – 10.00;  16.30 – 19.30;

Wielki Wtorek:                     6.00 – 10.00;  16.30 – 19.30;

Wielka Środa:                      6.00 – 10.00;  16.30 – 19.30;

WIELKI CZWARTEK:             6.00 – 20.00

WIELKI PIĄTEK:                   6.00 – 20.00

WIELKA SOBOTA:                 6.00 – 20.00

 

Informacje dodatkowe

 

Ojcowie będą spowiadać w konfesjonałach znajdujących się w nawie bocznej  św. Anny po lewej stronie od wejścia.

 

Osoby słabiej słyszące zapraszamy do konfesjonału zamkniętego znajdującego się w nawie bocznej  św. Anny po lewej stronie przy wejściu na chór organowy

 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 30-960 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50