OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 4 marca 2018

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  III  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU   -   4 marca 2018 1.    Powoli zbliża się połowa czasu Wielkiego Postu.
2.    Dzisiaj w jego trzecią niedzielę Chrystus uświadamia nam, że już najwyższy czas,
by dokonać radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg, i trzeba zatroszczyć się, by była ona dla Niego godnym mieszkaniem.
3.    Wraz ze św. Kazimierzem królewiczem, Patronem dnia dzisiejszego i naszej archidiecezji, zapraszamy do rozważania Męki Pańskiej i łączenia swoich cierpień
i trosk z cierpiącym Jezusem i spojrzenia na swoje życie osobiste i relacje do bliźnich. Pomocą mogą być praktyki wielkopostne takie jak Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, rekolekcje, osobiste postanowienia, modlitwa, post i jałmużna.
4.    Zachęcamy do udziału w Nabożeństwach Pasyjnych:
- w piątki – o godz. 18.00 – Droga Krzyżowa;
- w niedziele – o godz. 17.45 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
5.    Okazją do wielkopostnego zatrzymania będą rekolekcje. W tym kościele odbędą się
w dniach 25-28 marca. Próbujmy zarezerwować sobie odpowiedni czas na te rekolekcje.
6.    W czwartek, 8 marca zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencjach kobiet na Mszę Świętą o godz. 18.30.
7.    Na prośbę Papieża Franciszka w całym świecie z najbliższego piątku na sobotę 9/10 marca podjęta zostanie inicjatywa „24 godziny dla Pana”. To możliwość spowiedzi, modlitwy i adoracji przez całą dobę. W Krakowie wśród czterech świątyń, które będą otwarte przez całą noc i dzień są: Kościół Matki Bożej Różańcowej - Piaski Nowe ul. Nowosądecka; Kościół NMP z Lourdes Miasteczko ul. Misjonarska; Kościół św. Brata Alberta na os. Dywizjonu 303, oraz Bazylika oo. Franciszkanów na Placu. Wszystkich Świętych na Starym Mieście. Szczegóły na stronie internetowej:
http://www.24hdlapana.pl/
8.    Dzisiaj po Mszach świętych kwestują pod chórem Członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, działającego przy naszym Klasztorze. Zebrane ofiary zostaną przekazane na pomoc dla osób biednych i chorych, którymi opiekuje się III Zakon  Św. Franciszka z Asyżu. Za każdy gest dobroci składamy wszystkim Ofiarodawcom serdeczne podziękowania, Bóg zapłać!
Pan niech Was obdarzy pokojem!
 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 30-960 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50