OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 25 luty 2018

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE   II  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU   -  25 luty 2018
1.Trwajmy w wielkopostnych dobrych postanowieniach, a szczególnie starajmy się rozważać Mękę Pańską podczas wspólnej modlitwy w czasie wielkopostnych Nabożeństwach Pasyjnych, które odprawiamy:
w piątki o g. 18.00 – Droga Krzyżowa;
w niedziele o godz. 17.45 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
Za udział w nich można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie nabożeństw ucałowanie relikwii Krzyża Świętego.

2.W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek miesiąca marca. Każdy Pierwszy Czwartek jest dniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W naszym Sanktuarium będziemy modlić się w tej intencji szczególnie podczas Mszy św. wieczornej
o 18.30. Wypraszając u Boga powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, dbamy o Jezusowy Kościół, by trwał i przetrwał aż do końca świata.

3.W czwartek, 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, poświęcony upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Pamiętajmy w modlitwie o naszych niezłomnych bohaterach.

4.Każdy Pierwszy Piątek miesiąca przypomina nam tajemnicę konania Pana Jezusa na krzyżu i Jego otwarte Serce. Starajmy się w najbliższy Pierwszy Piątek podjąć post
i przyjąć Komunię św. wynagradzającą za nasze grzechy.

5.W przyszłą, 3. niedzielę Wielkiego Postu przypada święto św. Kazimierza, królewicza.

6.Za wszelkie ofiary materialne i duchowe na rzecz naszego klasztoru i kościoła składamy serdeczne podziękowania. Pamiętamy o was codziennie w naszych zakonnych modlitwach a szczególnie w czasie Mszy św. za naszych Dobrodziejów, którą sprawujemy
w każdą niedzielę o g. 11.00.

7.Siostry i Bracia, Wam wszystkim tutaj obecnym i Waszym rodzinom a także wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia Bożego Błogosławieństwa z darem modlitwy. Szczęść Boże.
 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 30-960 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50