OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA ZWYKŁA - 14 stycznia 2018

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  II  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  14 stycznia 2018

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

II  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  14 stycznia 2018

1.    Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki, patrona młodzieży. Motywem tego ogłoszenia jest 450 rocznica śmierci św. Stanisława oraz zwołany na październik w Rzymie Synod Biskupów, poświęcony młodzieży.

2.   Dzisiaj w Kościele jest obchodzony już po raz 104. Światowy Dzień Migranta
i Uchodźcy. Przeżywając Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy otaczamy modlitwą wszystkich, którzy z powodu wojny, prześladowań oraz nieszczęść byli zmuszeni do ucieczki
z własnego kraju. Pamiętajmy w modlitwie również o Polakach na emigracji. Otoczmy modlitwą także tych, którzy przybyli do naszego kraju zza wschodniej granicy oraz migrantów i uchodźców na całym świecie, szczególnie ofiary konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie.

3.   W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy obchodzić:

- we wtorek święto świętych Berarda i Towarzyszy, pierwszych męczenników franciszkańskich;

-  w środę wspomnienie św. Antoniego, opata;

- we czwartek rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15, 6)”. Zachęcamy do modlitwy o tak potrzebną jedność. Kto w czasie tego Tygodnia uczyni cokolwiek dla jedności Kościoła (np. modlitwa, post, jałmużna) i weźmie udział  w jego zakończeniu może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Główne Nabożeństwo Ekumeniczne w Krakowie odbędzie się
w przyszłą niedzielę o g. 15.00 w sanktuarium św. Jana Pawła II pod przewodnictwem Abpa Marka Jędraszewskiego. 

- także we czwartek przypada I Kwartalne Nabożeństwo za Zmarłych Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobrodziejów Zakonu oraz Zmarłych Członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich; zapraszamy na Mszę świętą koncelebrowaną o g. 18.30.

- w piątek – wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa przemyskiego, ascety
i wielkiego czciciela Najświętszego Serca Pana Jezusa, oraz założyciela Sióstr Sercanek.

4.   W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Dzień Babci, a w poniedziałek Dzień Dziadka. W duchu wiary i szacunku okazujmy im wdzięczność oraz gotowość pomocy,
a modlitwą wspierajmy żyjących i orędujmy za zmarłymi.

5.    Wczoraj minęła pierwsza rocznica śmierci śp. O. Błażeja Budnika. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła można nabyć książkę zawierającą wiersze O. Błażeja oraz wspomnienia dotyczące jego osoby. Dochód ze sprzedaży książki będzie przeznaczony na budowę studni
im. św. O. Pio w misji prowadzonej przez naszych Ojców w Kongo.

6.   Od piątku w kinach jest wyświetlany film pt. „Ignacy Loyola”. Ukazuje drogę życiową bohatera od brutalnego żołnierza po mistrza życia duchowego. Zachęcamy do obejrzenia.

7.    W Krakowie od dwóch lat przy kościele św. Wojciecha na Rynku działa Szpital Domowy. Jest to miejsce codziennej modlitwy w intencji Miasta Krakowa – każdego wieczoru od g. 20.00 do 21.30 trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu a o g. 21.37 odprawiana jest ostatnia Msza św. w Krakowie, czyli w godzinie śmierci św. Jana Pawła II. Częścią tej inicjatywy jest też Poradnia Szpitala Domowego świadcząca pomoc psychologiczną w sferze seksualności. Jej punkt konsultacyjny mieści się przy ul. Siennej 5,
a rejestrować można się pod numerem 608-757-667 od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 20.00.

8.     Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy przez modlitwę oraz ofiary serca wspierają nasz kościół i klasztor. Bóg zapłać.

 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 30-960 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50