Konserwacja starych druków z biblioteki Prowincji OO. Bernardynów

Konserwacja starych druków z biblioteki Prowincji OO. Bernardynów
KONSERWACJA STARYCH DRUKÓW Z BIBLIOTEKI PROWINCJI OO. BERNARDYNÓW

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brewiarz, kazania, komentarze do biblii, dzieła teologiczne - cztery wspaniałe księgi z biblioteki Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie zostały zakonserwowane w 2016 r. Wszystkie są niepowtarzalnymi, jedynymi w swoim rodzaju egzemplarzami, dziełami wczesnej sztuki drukarskiej. Wytworzone w latach 1475-1510, w początkach epoki druku, składają się na ogromną spuściznę intelektualną bernardynów, od XV w. związanych z krakowskim Stradomiem.
Pierwsza z ksiąg wybranych do tegorocznej konserwacji to tzw. „klocek introligatorski” z początku XVI w. Składają się nań 3 druki XVI-wieczne (1503, 1506, 1509) oraz 2 druki z XV w. (1492, 1497). Cały kodeks, obejmujący 5 unikatowych tytułów, został ofiarowany w 1536 r. klasztorowi bernardynów w Samborze w spadku po Byslinskim, kanoniku i kaznodziei kościoła katedralnego w Przemyślu. Jeden z zawartych w klocku inkunabułów (wydany w Brescii w 1497 roku) jest prawdopodobnie jedynym egzemplarzem tego dzieła w Polsce.
Kolejny zakonserwowany tom to monumentalny komentarz do Biblii franciszkańskiego teologa Mikołaja z Liry (NICOLAUS de Lyra, Postilla super totam Bibliam...), wydrukowany w Strasburgu w 1474 roku. Należący do kanonu literatury późnego średniowiecza tekst w XV w. był wielokrotnie wydawany przez różne oficyny drukarskie. W bibliotece znajduje się jedynie trzecia część dzieła i pochodzi ona z klasztoru w Tarnowie.
Trzecia z wybranych ksiąg to zbiór kazań powstałych na przełomie XIII i XIV w. autorstwa Hugo de Prato Florido (HUGO de Prato Florido, Sermones dominicales super Evangelia et Epistolas). Dzieło wielokrotnie kopiowane, a później w XV w. drukowane. Wydany w 1485 roku w Bazylei druk przechowywany w Krakowie pochodzi również z biblioteki klasztoru bernardynów w Tarnowie.
Czwarta książka, wydrukowana w Paryżu w 1509 roku (BREVIARIUM secundym Consvetudinem romanam ad usum… fratrum minorum), to najstarsze wydanie brewiarza franciszkańskiego jakie zachowało się w zbiorze biblioteki Prowincji. Ciekawe są losy tego egzemplarza. Pierwotnie należał do klasztoru (eremu) bernardynów w Świętej Katarzynie koło Bodzentyna.
Po przekazaniu klasztoru siostrom bernardynkom w 1815 roku, brewiarz został oddany do biblioteki innego, niezidentyfikowanego klasztoru, a następnie do klasztoru w Sokalu. Po likwidacji tego klasztoru w 1951 roku brewiarz został włączony do księgozbioru Biblioteki Prowincji.
Projekt zakończył uroczysty, otwarty pokaz ksiąg po konserwacji w czytelni Biblioteki Prowincji w Krakowie, z licznym udziałem zaproszonych Gości oraz O. Jarosława Kani – Prowincjała Zakonu.

_______________________________________________________________________ Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Galeria:

 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 30-960 Kraków; e-mail: krakow@bernardyni.ofm.pl tel: 012 422 16 50