Konserwacja bernardyńskich inkunabułów

Konserwacja bernardyńskich inkunabułów Konserwacja inkunabułów z biblioteki Prowincji OO. Bernardynów
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W ramach realizacji zadania pełnej konserwacji poddanych zostanie pięć unikatowych inkunabułów z zasobu centralnej biblioteki Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie. To najbardziej reprezentatywne obiekty dla całego zbioru starych druków. Biblia, dzieła teologiczne, prawnicze - wszystkie, dzięki wspaniałym iluminacjom, nawiązującym jeszcze do epoki książki rękopiśmiennej, są niepowtarzalnymi, jedynymi w swoim rodzaju egzemplarzami. Wytworzone w latach 1475-1500, od początku związane z zakonnym księgozbiorem, składają się na ogromną spuściznę intelektualną bernardynów, od 1454 r. nieprzerwanie związanych z krakowskim Stradomiem. Księgi te są świadectwem różnorodnej aktywności kaznodziejskiej, duszpasterskiej, naukowej i edukacyjnej Braci Mniejszych w najwcześniejszym okresie działalności w Polsce. Z tego powodu to także obiekty w przeszłości intensywnie użytkowane, dlatego wymagające podjęcia pilnych prac konserwatorskich. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Galeria: 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 30-960 Kraków; e-mail: krakow@bernardyni.ofm.pl tel: 012 422 16 50