Boży Grób i panorama Popiela

Boży Grób i panorama Popiela Choć minął już czas Wielkiego Postu, nadal w naszym kościele można oglądać Grób Pański z panoramą pędzla lwowskiego malarza Tadeusza Popiela. Panorama została namalowana dla bernardyńskiego kościoła pw. św. Andrzeja we Lwowie. Tu była eksponowana od 1911 r. do r. 1946, gdy Polacy ze Lwowa zostali ekspatriowani. Potem została przewieziona do Rzeszowa. W 1964 r. znalazła się w Krakowie. Przez wiele lat „Golgotą” opiekował się br. Antoni Dębski, teraz zajmują się nią br. Jacek Szymczyk i o. Jonasz Podsiadło. Płótno o wymiarach 10 x 7 m przedstawia panoramę wzgórza Golgoty z trzema krzyżami i widokiem Jerozolimy. Widać Matkę Bożą odchodzącą spod krzyża, tłum ludzi, zrozpaczonego Judasza biegnącego ku czeluściom piekielnym (artysta nadał mu swoje rysy twarzy), zmarłych powstających z grobu. U stóp malowidła jest konstrukcja grobu Chrystusa z dwoma zmiennymi malowidłami. Do rezurekcji jest tu obraz leżącego Ciała Chrystusa, który potem zamienia się obrazem, na którym widać postać anioła i biały całun, którym było spowite Ciało Zmartwychwstałego.
Zaprszamy do oddania głosu w naszej ankiecie dotyczącej bernardyńskiego Grobu Pańskiego (w lewej kolumnie na dole).
 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 31-069 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50