Rocznica poświęcenia naszego kościoła

Rocznica poświęcenia naszego kościoła W ostatnią niedzielę października wszystkie kościoły (poza katedrami) obchodzą święto rocznicy swego poświęcenia. Jest to okazja do podziękowania Bogu za dar świątyni - miejsca, w którym wspólnota wierzących spotyka się, by wspólnie celebrować Eucharystię, porzyjmować sakramenty i podczas  modlitwy, indywidualnej i wspólnotowej, odczuć szczególną obecność Boga. To także dzień, w którym mamy przypomnieć sobie o istnieniu niewidzialnego Kościoła, zbudowanego z żywych kamieni, którymi my jesteśmy.
Bernardyński kościół w Krakowie trzykrotnie przeżywał uroczystość poświęcenia. Pierwsze poświęcenie, drewnianych jeszcze zabudowań, miało miejsce 8 września 1453 r. Dokonał go kard. Zbigniew Oleśnicki. Drugie poświęcenie miało miejsce na pocz. XVI w., gdy w miejsce drewnianego wzniesiono kościół murowany. Kościół ten został zburzony w czasie najazdu szwedzkiego w 1655 r. Po odejściu Szwedów król Jan Kazimierz zaproponował bernardynom by odbudowali swój kościół na wzgórzu wawelskim. Ci jednak woleli wznieść nową świątynię na starym miejscu. Została ona konsekrowana w 1680 r.
 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 30-960 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50