Asyż w Krakowie

Asyż w Krakowie W dniach 6-8 września br. w Krakowie odbył się Międzynarodowy Kongres dla Pokoju. W 1986 roku w Asyżu Jan Paweł II powiedział: Po raz pierwszy w historii spotkaliśmy się: Kościoły chrześcijańskie, Wspólnoty kościelne i religie świata, w tym świętym miejscu poświęconym świętemu Franciszkowi, aby złożyć świadectwo przed światem, każdy z nas zgodnie ze swoimi przekonaniami, że pokój ma charakter transcendentny.
Od tamtego czasu włoska wspólnota Sant' Egidio rokrocznie organizuje w rożnych częściach Europy Międzynarodowa Spotkania dla Pokoju, które jednoczą na wspólnej modlitwie ludzi różnych wyznań i kultur. W tym roku na zaproszenie Kardynała Stanisława Dziwisza Międzynarodowy Kongres dla Pokoju odbędzie się w Krakowie.
Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, o tym niecodziennym wydarzeniu powiedział: „Pragniemy by ta uroczystość stała się momentem do zadumy i refleksji nad wydarzeniami II Wojny Światowej i odzyskania wolności Krajów Europy Środkowo-Wschodniej w 1989 r.”. Zobacz Program Kongresu.
 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 31-069 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50