Relacja z VI Ogólnopolskiego Nocnego Czuwania

Relacja z VI Ogólnopolskiego Nocnego Czuwania
Relacja z VI Ogólnopolskiego Nocnego Czuwania
modlitewnego w intencji powołań w Kalwarii Zebrzydowskiej

Z soboty na niedzielę (13/14 czerwca 2009 r.) w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się VI Ogólnopolskie Nocne Czuwanie modlitewne w intencji powołań. Modliliśmy się za papieża Benedykta XVI, biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane, małżeństwa, rodziny, o nowe powołania kapłańskie i zakonne w Kościele Chrystusowym. Także w intencji młodych ludzi o łaskę rozeznania życiowego powołania i o rychłą kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II. Eucharystii wieczornej, przewodniczył o. dr Piotr Chojnacki opat cystersów z Krakowa-Mogiły, wraz z kilkoma kapłanami koncelebrującymi, który do zebranych skierował okolicznościową homilię. Pod koniec Eucharystii, odczytany został telegram ks. biskupa Wojciecha Polaka, delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw powołań w Polsce, skierowany do uczestników czuwania.
Ks. Biskup m.in. napisał: „Od kilku już lat, wieczorem w drugą sobotę czerwca, zbieracie się Siostry i Bracia, przedstawiciele Zgromadzeń Zakonnych i Seminariów Duchownych w Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej na nocne czuwanie, aby prosić Pana żniwa o nowych robotników. Wasza modlitwa w intencji powołań jest niewątpliwie odpowiedzią na słowa samego Chrystusa: Proście! To stanowcze wezwanie Pana – przypomina nam tegoroczne orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania – upewnia nas, że modlitwa o powołania powinna być nieustanna i pełna zaufania. (…) Ogólnopolskie nocne czuwanie w intencji powołań staje się dla nas wszystkich, zatroskanych o powołania i powołanych, okazją do ufnej modlitwy. Taka ufność jest nam zawsze potrzebna. Jest ona jednak szczególnie potrzebna dziś, w tych czasach, w których z różnych powodów, tak wielu młodych ludzi nie odpowiada jeszcze Bogu na dar Jego powołania. «Wobec odnotowanego spadku liczbowego kandydatów do kapłaństwa i życia konsekrowanego nie powinna jednak – jak przypomniał nam Benedykt XVI – nigdy słabnąć w nas nadzieja, że Chrystus nadal powołuje i będzie powoływał mężczyzn i kobiety do wyłącznej służby w swoim Kościele. Nasza modlitwa w intencji powołanych i o nowe powołania może bowiem sprawić, że młodzi ludzie – jak podkreśla papieskie orędzie – nie będą kierować się mentalnością leniwego sługi, który ze strachu ukrywa w ziemi powierzone mu talenty, ale wielkoduszną odpowiedzią w ochoczym pójściu za zaproszeniem Pana».”
Tematem przewodnim czuwania były słowa: „Zaufać i odpowiedzieć Bogu, który powołuje”. W czuwaniu modlitwy wzięło udział kilkaset osób z całej Polski. Wśród uczestników byli reprezentanci z ponad 70 zgromadzeń zakonnych żeńskich i męskich, instytutów życia apostolskiego, alumni kilku seminariów duchownych, młodzież z różnych wspólnot duszpasterskich, którzy współtworzyli całe czuwanie. Przybyli również przedstawiciele Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań.
Program czuwania obejmował: Eucharystię, modlitwę różańcową i Apel Jasnogórski. Następnie przy ołtarzu polowym odbył się interesujący koncert ewangelizacyjno-powołaniowy: zespołu młodzieżowego „Drogowskaz” z Leżajska i kleryckiego oo. Bernardynów „San Damiano” z Kalwarii Zebrzydowskiej. Przeplatany był świadectwami osób różnych stanów: małżonków, kapłana i sióstr zakonnych. O północy uczestnicy wzięli udział w agapie. Następnie udali się na adorację Najświętszego Sakramentu w bazylice kalwaryjskiej. Kolejny punkt czuwania obejmował Drogę Krzyżową, która miała miejsce na Dróżkach kalwaryjskich. Uczestnicy czuwania z pochodniami i lampionami przeszli tradycyjnie Drogą Krzyżową, począwszy od kaplicy Piłata, poprzez stacje do kaplicy Grobu Pana Jezusa. Po czym przy pomniku papieskim odśpiewano piosenkę „Barkę” i pomodlono się o rychłą kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II. Poranna Eucharystia, sprawowana w bazylice uwieńczyła całonocne czuwanie.

Relacja: o. Zefiryn Mazur OFM


Galeria:

 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 30-960 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50